جویاسان ای بی ام
سیستم بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت بر پایه فعالیت

جویاسان ای بی ام ، یک سیستم قدرتمند بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت بر پایه فعالیت برای سازمانها ، شرکتها و صنایع با امکاناتی ویژه است که بصورت کامل بر پایه وب طراحی و ییاده سازی شده است.

این سیستم با دانشی که با پردازش عملکرد کل مجموعه شما گردآوری و تولید می نماید، وضعیت در سناریوهای گوناگون را با دقت پیش بینی نموده و به شما امکان می دهد تا بر مبنای واقعیتها ، تصمیماتی آگاهانه و پیش دستانه بگیرید ، تصمیماتی که منجر به عملکرد بهتر ، سوددهی بیشتر و جایگاه مستحکم تر رقابتی می شود. بعضی از امکانات این سیستم عبارتند از :

بودجه ریزی عملیاتی

پیاده سازی روش مدیریت بر پایه فعالیت (Activity-Based Management – ABM)

محاسبه قیمت تمام شده واقعی محصولات، خدمات و فعالیتها با جزییات کامل به روش هزینه یابی برپایه فعالیت . (Activity-Based Costing – ABC)

بودجه ریزی و پیش بینی منابع مورد نیاز برای دستیابی به محصولات یا خدمات هدف در برنامه های مختلف با جزییات دقیق و کامل به روش بودجه ریزی بر پایه فعالیت (Activity-Based Budgeting - ABB)

برنامه ریزی، ارزیابی و مقایسه سناریوهای گوناگون برای افزایش بهره وری ، تغییر محصول یا سازمان پیش از اجرای سناریو

کمک به گرفتن تصمیمات استراتژیک درباره بخشهای گوناگون

افزایش چالاکی فرآیندهای کار و شناسایی مشکلات بالقوه و فرصتهای بهبود

به کمک این سیستم به ریزترین جزییات هزینه هر محصول ، مشتری یا نوع سرویس دهی دست یافته و هزینه های پوشیده فرآیندهای کسب و کار را تشخیص می دهید. با آشکار شدن این هزینه ها مدیران عملیاتی شما می توانند فرصتهای کاهش هزینه ها را کشف کرده و به یک مزیت رقابتی ارزشمند پایدار برسند .

اطلاعات بیشتر یا برگزاری دمو