فراخوان همکاری

شرکت جویاسان برای تکمیل تیمهای فروش و استقرار سیستم بودجه عملیاتی خود از افراد زیر دعوت به همکاری می نماید :

مدیر فروش و گسترش بازار

تجربه مفید و تسلط در زمینه بازاریابی و فروش سیستمهای نرم افزاری

کارشناس استقرار سیستم بودجه عملیاتی

مسلط به شناسایی فعالیتها و توانایی راهبری تیم کاری

از علاقمندان دعوت می گردد درخواست و شرحی از سوابق خود در این زمینه ، شماره ثابت مستقیم و موبایل را از طریق ایمیل Jooyasun@gmail.com به این شرکت ارسال نمایند.
در صورت تایید اولیه ، پرسنل شرکت برای هماهنگیهای لازم برای مذاکره با شما تماس خواهند گرفت. توجه نمایید که ارسال درخواست یا مذاکره اولیه هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نکرده و جویاسان در رد یا قبول هر پیشنهاد اختیار تام دارد.