لطفا برای ما پیام بفرستید

از اینجا می توانید پیامهای خود را برای ما بفرستید. لطفا به ما بگویید که در مورد سایت ، سیستمها و سرویسها ما چگونه فکر می کنید.

  • در صورتیکه درباره چگونگی کار با ما به اطلاعات بیشتری نیاز دارید.
  • یا در کار با سیستمها یا نرم افزارهای ما به راهنمایی نیاز دارید.
  • یا باید امکان جدیدی به سیستمها یا نرم افزارهای ما افزوده شود.
  • یا هرگونه کمبود یا مشکلی در کار با ما یا کارکنان ما می بینید.

لطفا برای ما پیام بفرستید. توجه داشته باشید که تمامی بخشهای زیر اختیاری است اما اگر تمایل دارید که (در صورت نیاز) پاسخ ما را دریافت کنید حتما بخش اطلاعات تماس را پر کنید و گرنه ما امکان تماس با شما را نخواهیم داشت علاوه بر آن سعی کنید نزدیکترین دسته بندی ممکن برای پیام خود را انتخاب نمایید این کار به ما امکان می دهد تا در کوتاهترین زمان پیام شما را بررسی نماییم.

لطفا پیامهای مربوط به پشتیبانی را با انتخاب گزینه " پشتیبانی در نوار بالا و پس از ورود به سیستم پشتیبانی ، برای ما بفرستید و از این بخش برای این منظور استفاده نکنید.

پیام :

دسته بندی:

اطلاعات تماس با شما:

نام و نام خانوادگی
شغل
شرکت
فاکس/تلفن/همراه
پست الکترونیک